Vés al contingut

Obres Completes

LLIBRES PUBLICATS

Poesia
• Poemas populares galegos (1968)
• Saudade no bulleiro (1970)
• Soldada mínima (1979)
• Onte e hoxe vivencial (1995)
• A Atlántida (1995), traducció al gallec del gran poema èpic català de Jacint Verdaguer.
• Manuel Rodríguez López. Poesía Completa (2009)
• Manuel Rodríguez López. Antoloxía Poética (2014)

Prosa
• Reencontro coa aldea (1983)
• Galegos en Catalunya 1978-1982 (1983)
• Galegos en Catalunya-2 (1985)
• Viaxes con Ánxel Fole (1988)
• Festa da Virxe das Dores de Paradela 1989 (1989)
• Volta a España a pé (1990), traducció al gallec del llibre de Manolo Silva

LLIBRES INÈDITS

Historias, Xentes e Contos de Paradela: Llibre
Lugueses: Llibre - Premsa
O Páramo: Llibre - Premsa
Primeiras Poesías de Manuel Rodríguez López: Llibre
Vacacións en Galicia - Vivir Galicia: Llibre
Vivimos unha Longa Traxedia: Llibre - Original (versió llarga)
Semblanzas de Galegos Ilustres: Llibre - Premsa

Praza Maior - Nº2 - 01/11/1986: "A Semana de Estudios Históricos"
Praza Maior - Nº5 - 01/01/1987: "Impresións da Semana de Lugo en Buenos Aires"
A quen se lle diga!
Catro xeracións co mesmo fado cruel
Diario da I Semana de Estudios Históricos
Triloxía do Emigrante na Gran Cidá
¿Quén é Alfredo González? (Prólogo do libro de Alfredo González)

COL·LABORACIÓNS (1976-1987) i (1990-2011)

- "HOMAXE O CHE" (1970). La Habana, Cuba.
- "A NOSA TERRA" (de "Libro de Oro", en el centenari de Ramón Cabanillas) Vigo, 3-6-1976.
- "HOMENAXE MULTINACIONAL A CASTELAO" (1976) Arealonguiña, Akal editor. Madrid.
- "GALICIA NO ANO 1979", editat a Vigo.
- “12 PINTORES, 12 POETAS, 12 MESES”
- “COORDENADAS”
- "JOSE Mª ACUÑA", publicat per las Diputacions de Pontevedra i A Coruña (1983).
- “DORNA”
- "OS ESCRITORES LUCENSES ARREDOR DE FOLE" (1986) Edició del Excelentísimo Concello de Lugo.
- "VOCES POETICAS" (1987) Ed. Seuba, Barcelona.
- "PARADELA Y SU CONCELLO", por Víctor L. Villarabid. Ed. Everest (1990).
- “FESTAS PATRONAIS. PARADELA 1991”
- "ULTREIA. POESIA. PINTURA" Excma. Diputación Provincial de Lugo (1993).
- “16 POEMAS GALEGOS PARA ERNESTO CHE GUEVARA CONTRA A SUA MORTE”
- “ALEN DO AZUL” Xosé Lois García (1999)
- "POETAS EN LUGO" Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo. Recollida i traduccions de Darío Xohán Cabana. (2007)
- “LUCENSIA” (2012)

CONFERÈNCIES

Pregó de les festes de S. Vitorio (Baralla) (28-8-1981).
Presentació dels XII Diumenges folklòrics de Portomarín (programa) (1982).
Conferència a Mollet sobre Armando Cotarelo Valledor (19-5-1984).
Conferència a Mollet sobre Casado Nieto (febrer de 1985).
Recital poètic a la Plaça de Sta M ª de Lugo amb motiu dels actes de l'Homenatge Anxel Fole, organitzat per l'Ajuntament de Lugo (1986).
Conferència al "VI Curso de Folklore Galego", amb la conferència-col·loqi sobre "CONTES POPULARS" (1-4-1988).
Recital literari - prosa - organitzat per l’Institut Anxel Fole de Lugo (19-5-1988).
Recital poètic a la Sisena Romeria dels molís, Busnullán (4-7-1989).

ARTICLES DE MRL

Anys 1968 - 1971
Anys 1972-74
Anys 1975-77
Any 1978
Any 1979

          

Any 1980
Any 1981
Any 1982
Any 1983
Any 1984

           Any 1985

Any 1986
Any 1987
Any 1988
Anys 1989 - 1990