Vés al contingut

Avís Legal

1. Propietat Intel·lectual
 
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen al web de manuelrodriguezlopez.org estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d'aquesta empresa i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de manuelrodriguezlopez.org
 
L'usuari que visita la pàgina única i exclusivament pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per manuelrodriguezlopez.org
 
manuelrodriguezlopez.org vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.
 
2. Comunicats
 
manuelrodriguezlopez.org es compromet a no REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICARLES COM A TALS, conforme al disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.
 
3. Ús de la pàgina web
 
1.- manuelrodriguezlopez.org no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web de manuelrodriguezlopez.org i / o en l'ús de les informacions contingudes en aquest.
 
2.- manuelrodriguezlopez.org no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquesta pàgina web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web manuelrodriguezlopez.org, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de l'entitat; manuelrodriguezlopez.org no es fa responsable ni de la informació continguda en aquests ni de qualssevol efectes que poguessin derivar d'aquesta informació.
 
3.- manuelrodriguezlopez.org no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin a la pàgina web manuelrodriguezlopez.org. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les pàgines web a les que pugui accedir-se des manuelrodriguezlopez.org.
 
4.- manuelrodriguezlopez.org no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), engendrats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
 
5.- En definitiva, l'Usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (Links) i hipertext inclosos en el lloc web de manuelrodriguezlopez.org
 
4. Política de Privacitat
 
manuelrodriguezlopez.org compleix amb la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD, i altra legislació que la desenvolupa.
 
Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a l'accés a determinada informació i contingut, l'Usuari haurà prèviament de donar-se d'alta com a tal, havent d'acceptar en la forma establerta en el mateix, d'acord amb la LOPD, el tractament de les seves dades personals , per poder ser incorporat al nostre fitxer.
 
manuelrodriguezlopez.org es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides a través del formulari habilitat a aquest efecte ia atendre les peticions d'informació sol·licitades per l'Usuari, sent el responsable del tractament manuelrodriguezlopez.org d'altra banda, s'informa als Usuaris de l'ús de cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús del nostre lloc web. Les cookies que utilitza manuelrodriguezlopez.org són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'Usuari ni es pot accedir a través de les mateixes a dades del disc dur de l'Usuari. La identitat de l'Usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no se li pot identificar.
 
El protocol utilitzat es tracta d'un protocol sense estat, el que significa que no té mitjans per relacionar la informació concernent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines li hagi pogut enviar, fins i tot encara que ens hàgim connectat escassament alguns segons abans, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.