Pasar al contenido principal

Audios Contemporáneos a Manuel Rodríguez López

Entrevistas a Manuel Rodríguez López

Entrevista a MRL por Xulio Xiz en 1976 (Ti Es Eterno, Certamen de Sarria)

Entrevista a MRL por Xulio Xiz en 1977 en Radio Popular (A Emigrante, Certamen de Vilalba)

Entrevista a MRL en Radio Lugo (A Emigrante)

Entrevista por Manuel Fernando en Barcelona a MRL e Alfredo González (A Emigrante)

Entrevista a MRL por Xulio Xiz en 1978 en Radio Popular

Entrevista a MRL en Radio Miramar de Barcelona (Soldada Mínima)

Entrevista a MRL por Xulio Xiz en 1979 en Radio Popular (Soldada Mínima)

Entrevista de Antón Grande a Manuel Rodríguez López (1980)

Entrevista de Xulio Xiz a Ánxel Fole y Manuel Rodríguez López (1980)

Premio Meigas e Trasgos, entrevista de Xulio Xiz (1980)

Crónica de Manuel Rodríguez López desde Cataluña (Radio Popular, 25/05/1981)

Entrevista de Xulio Xiz a Manuel Rodríguez López (Radio Popular, 27/08/1981) - Versión 2

Entrevista de Xulio Xiz a Manuel Rodríguez López (1983)

Entrevista de Xulio Xiz a Manuel Rodríguez López en 1983 en Radio Popular (Reencontro coa Aldea)

Medio cento de galegos e Rosalía (Radio Popular, 05/1983)

Entrevista de Xulio Xiz a Manuel Rodríguez López en la Radio Galega (1985)

Entrevista a MRL 1 (Galegos en Catalunya 2)

Entrevista a MRL 2 (Galegos en Catalunya 2)

Entrevista a MRL en Radio Lugo (Galegos en Catalunya)

 

Entrevistas de Manuel Rodríguez López

Entrevista de Manuel Rodríguez López a Gonzalo Torrente Ballester

Entrevista de Manuel Rodríguez López a Antonio Díaz Fuentes (1984)

Entrevista de Manuel Rodríguez López a Isaac Díaz Pardo (1984)

Entrevista de Manuel Rodríguez López a Martínez López (1984)

Entrevista de Manuel Rodríguez López a Paz Andrade (1984)

Entrevista de Manuel Rodríguez López a Ramón Piñeiro (1984)

Entrevista de Manuel Rodríguez López a Ricard Salvat (1984)

Entrevista de Manuel Rodríguez López a Xerardo Fernández Albor (1984)

 

Presentacións de Libros de MRL

Presentación por Filgueira Valverde de Galegos en Catalunya 1978-1982 y Reecontro coa Aldea

Presentación por Iolanda Gallego de Reencontro coa Aldea en Sabadell

Presentación por Manuel Casado Nieto de Galegos en Catalunya 1978-1982 en Mollet

Presentación por Víctor Moro de Reencontro coa Aldea en O Penedo

Presentación por Víctor Moro de Reencontro coa Aldea y Galegos en Catalunya 1978-1982 en Rubí (Abril 1983)

Presentación por Carlos de Arce de Galegos en Catalunya 1978-1982 y Reencontro coa Aldea

Carlos de Arce

Manuel Rodríguez López

Manolo Vázquez, del Centro Galego de Barcelona

Manuel Rodríguez López y el Presidente da Agrupación de Cornellá

Presentación de Galegos en Catalunya 1978-1982 en el Centro Galego en Barcelona

Manuel Rodríguez López

Presidente de la Xunta de Galicia, Fernández Albor

Presentación de Galegos en Catalunya 2 en el Palau da Generalitat

Representante de la Generalitat (en catalán)

Basilio Losada Castro

Manuel Rodríguez López (en gallego y catalán)

Representante de la Generalitat (en catalán)

 

Galegos en Catalunya

Manuel Rodríguez López fue Director de la sección "Galegos en Catalunya", emitida en el programa "A nosa Galicia" de Radio Miramar (1-1-81/30-6-81). Esta es una pequeña muestra de las semblanzas hechas.

Introducción del programa Galegos en Catalunya de MRL en Radio Miramar

Alfonso Pérez Guerra

Álvaro Seivane

Antonio Gómez Reino

Basilio Losada Castro

Fernando Neira Martínez-Monje

Luís Suárez Delgado

Manuel Casado Nieto

Manuel Fernández Areal

Modesto Pérez Rodríguez

Xoán Ventura Fuentes Lojo I

Xoán Ventura Fuentes Lojo II

Xosé Luís Foxo

 

Viaxes con Ánxel Fole

01 Viajes con Ánxel Fole - A Barrela I

02 Viajes con Ánxel Fole - A Barrela II

03 Viajes con Ánxel Fole

04 Viajes con Ánxel Fole

05 Viajes con Ánxel Fole

06 Viajes con Ánxel Fole

07 Viajes con Ánxel Fole

 

Otros

Pregón de las fiestas de San Vitorio (26/08/1981)

Manuel Rodríguez López en la TVG

Presentación de Galegos en Catalunya 2, en Mollet (1986)

Poesía na Noite (TVG, 1987)