Pasar al contenido principal

MRL

 • Manuel
  Rodríguez López
  EMIGRANTE GALEGO
 • Manuel
  Rodríguez López
  POETA OBREIRO
 • Manuel
  Rodríguez López
  HOME BO E XENEROSO
Emigrante galego, poeta obreiro, home bo e xeneroso

Manuel Rodríguez López

Manuel Oreste Rodríguez López naceu en Paradela (Lugo) o 11 de decembro de 1934 e faleceu en Lugo o 13 de febreiro de 1990. Con tan só seis anos emigrou cos seus pais a Barcelona, onde viviu a maior parte da súa vida. En 1987 regresou a Galicia para afincarse en Lugo. En 1990, ano do seu falecemento, foi nomeado “Fillo Predilecto de Paradela”.
Emigrante gallego, poeta obrero, hombre bueno y generoso

Manuel Rodríguez López

Manuel Oreste Rodríguez López nació en Paradela (Lugo) el 11 de dicimbre de 1934 y falleció en Lugo el 13 de febrero de 1990. Con tan solo seis años emigró con sus padres a Barcelona, donde vivió la mayor parte de su vida. En 1987 regresó a Galicia para afincarse en Lugo. En 1990, año de su fallecimiento, fue nombrado “Hijo Predilecto de Paradela”.
Obras completas de

Manuel Rodríguez López

Un repaso a todos os libros publicados por Manuel Rodríguez López (tanto en poesía como en prosa), libros inéditos e outras publicacións, colaboracións en publicacións colectivas, conferencias, en un amplo dossier de publicacións en prensa desde o ano 1968 ata 1990.
Obras completas de

Manuel Rodríguez López

Un repaso a todos los libros publicados por Manuel Rodríguez López (tanto en poesía como en prosa), libros inéditos y otras publicaciones, colaboraciones en publicaciones colectivas, conferencias, en un amplio dossier de publicaciones en prensa desde el año 1968 hasta 1990.

Queres saber máis? Contarnos algo? Colaborar?

¿Quiéres saber más? ¿Contarnos algo? ¿Colaborar?

Manuel Rodríguez López

Estas páxinas pretenden difundir a obra de Manuel Rodríguez López, emigrante galego e poeta obreiro. Fillo predilecto de Paradela, home bo e xeneroso.

Contacto