Skip to main content

Letters Sent by MRL

Ánxel Fole - 03/05/1975
Ánxel Fole - 31/09/1980
Ánxel Fole - Envelopes

Celso Emilio Ferreiro - 17/03/1968
Celso Emilio Ferreiro - 12/04/1968
Celso Emilio Ferreiro - 02/06/1968
Celso Emilio Ferreiro - 12/10/1968
Celso Emilio Ferreiro - 11/1970

Francisco Fernández del Riego - 19/10/1969
Francisco Fernández del Riego - 25/08/1977
Francisco Fernández del Riego - 06/11/1979
Francisco Fernández del Riego - 24/03/1981
Francisco Fernández del Riego - 25/04/1986

"Correspondencia de Manuel Rodríguez ó amigo José Gómez Blanco: un deses que anda por aí, que non se saben si existen ou non, e conta..."

Loly Soto - 06/09/1977
Loly Soto - 01/11/1977
Loly Soto - 22/12/1977
Loly Soto - 07/04/1978
Loly Soto - 16/06/1978
Loly Soto - 05/12/1978
Loly Soto - 03/12/1979
Loly Soto - 19/12/1980
Loly Soto - 15/12/1981
Donation of Loly Soto Rouco (Councillor of Culture and President of the Jury in time Manolo Rodriguez reached first prize in the Literary Contest of Villalba)

Manuel Beiro Buxán (Anverso - Reverso)
 

Manuel María Fernández Teijeiro - Christmas 1974 (Greeting - Envelope - Card)

Manuel María Fernández Teijeiro - 19/12/1980 (Envelope Obverse - Envelope Reverse)
Manuel María Fernández Teijeiro - 19/12/1980 (Card Obverse - Card Reverse)