Ir o contido principal

Os pobos de emigrantes, como Galicia, síntense presentes nos longos camiños do mundo. Nas comunidades que axuntan ós fillos na diáspora atópanse sempre persoeiros que levan a elas e manteñen acesa a lumieira do espirito e que aportan, en troque, á Terra o mellor de canto lonxe déla poideron enxergar. Este é, entre tantos, o caso de Manuel Rodríguez López, afervoado cronista da actividade dos galegos en Catalunya e mensaxeiro ala do noso vivir.