Ir o contido principal

MRL

 • Manuel
  Rodríguez López
  EMIGRANTE GALEGO
 • Manuel
  Rodríguez López
  POETA OBREIRO
 • Manuel
  Rodríguez López
  HOME BO E XENEROSO
Emigrante galego, poeta obreiro, home bo e xeneroso

Manuel Rodríguez López

Manuel Oreste Rodríguez López naceu en Paradela (Lugo) o 11 de decembro de 1934 e faleceu en Lugo o 13 de febreiro de 1990. Con tan só seis anos emigrou cos seus pais a Barcelona, onde viviu a maior parte da súa vida. En 1987 regresou a Galicia para afincarse en Lugo. En 1990, ano do seu falecemento, foi nomeado “Fillo Predilecto de Paradela”.
Emigrante gallego, poeta obrero, hombre bueno y generoso

Manuel Rodríguez López

Manuel Oreste Rodríguez López nació en Paradela (Lugo) el 11 de diciembre de 1934 y falleció en Lugo el 13 de febrero de 1990. Con tan solo seis años emigró con sus padres a Barcelona, donde vivió la mayor parte de su vida. En 1987 regresó a Galicia para afincarse en Lugo. En 1990, año de su fallecimiento, fue nombrado “Hijo Predilecto de Paradela”.
Emigrant Gallec. Poeta Obrer. Home Bo i Generós

Manuel Rodríguez López

Manuel Oreste Rodríguez López va néixer a Paradela (Lugo) el 11 de desembre de 1934 i va morir a Lugo el 13 de febrer de 1990. Amb només sis anys va emigrar amb els seus pares a Barcelona, on va viure la major part de la seva vida. El 1987 va tornar a Galícia per establir-se a Lugo.
Galician Emigrant. Worker Poet. Good and Generous Man

Manuel Rodríguez López

Manuel Oreste Rodriguez Lopez was born in Paradela (Lugo) on December 11, 1934 and died in Lugo on 13 February 1990. With only six years of age, he emigrated from Galicia with his parents to Barcelona, where he lived most of his life. In 1987 he returned to Galicia to live in Lugo.

Obras completas de

Manuel Rodríguez López

Un repaso a todos os libros publicados por Manuel Rodríguez López (tanto en poesía como en prosa), libros inéditos e outras publicacións, colaboracións en publicacións colectivas, conferencias, en un amplo dossier de publicacións en prensa desde o ano 1968 ata 1990.
Obras completas de

Manuel Rodríguez López

Un repaso a todos los libros publicados por Manuel Rodríguez López (tanto en poesía como en prosa), libros inéditos y otras publicaciones, colaboraciones en publicaciones colectivas, conferencias, en un amplio dossier de publicaciones en prensa desde el año 1968 hasta 1990.
Obres completes de

Manuel Rodríguez López

Un repàs a tots els llibres publicats per Manuel Rodríguez López (tant en poesia com en prosa), llibres inèdits i altres publicacions, col·laboracions en publicacions col·lectives, conferències, en un ampli dossier de publicacions en premsa des de l'any 1968 fins a 1990.
Complete Works of

Manuel Rodríguez López

A review of all books published by Manuel Rodríguez López (in poetry as well as prose), unpublished books and other publications, collaborations in collective publications, lectures, in a wide-ranging press release from 1968 to 1990.

Queres saber máis? Contarnos algo? Colaborar?

¿Quiéres saber más? ¿Contarnos algo? ¿Colaborar?

Vols saber més? Explicar-nos alguna cosa? Col·laborar?

Do you want to know more? Tell us something? Collaborate?

Manuel Rodríguez López

Estas páxinas pretenden difundir a obra de Manuel Rodríguez López, emigrante galego e poeta obreiro. Fillo predilecto de Paradela, home bo e xeneroso.

Contacto