Ir o contido principal

MRL

 • Manuel
  Rodríguez López
  EMIGRANTE GALEGO
 • Manuel
  Rodríguez López
  POETA OBREIRO
 • Manuel
  Rodríguez López
  HOME BO E XENEROSO
Emigrante galego, poeta obreiro, home bo e xeneroso

Manuel Rodríguez López

Manuel Oreste Rodríguez López naceu en Paradela (Lugo) o 11 de decembro de 1934 e faleceu en Lugo o 13 de febreiro de 1990. Con tan só seis anos emigrou cos seus pais a Barcelona, onde viviu a maior parte da súa vida. En 1987 regresou a Galicia para afincarse en Lugo. En 1990, ano do seu falecemento, foi nomeado “Fillo Predilecto de Paradela”.
Emigrante gallego, poeta obrero, hombre bueno y generoso

Manuel Rodríguez López

Manuel Oreste Rodríguez López nació en Paradela (Lugo) el 11 de diciembre de 1934 y falleció en Lugo el 13 de febrero de 1990. Con tan solo seis años emigró con sus padres a Barcelona, donde vivió la mayor parte de su vida. En 1987 regresó a Galicia para afincarse en Lugo. En 1990, año de su fallecimiento, fue nombrado “Hijo Predilecto de Paradela”.
Emigrant Gallec. Poeta Obrer. Home Bo i Generós

Manuel Rodríguez López

Manuel Oreste Rodríguez López va néixer a Paradela (Lugo) el 11 de desembre de 1934 i va morir a Lugo el 13 de febrer de 1990. Amb només sis anys va emigrar amb els seus pares a Barcelona, on va viure la major part de la seva vida. El 1987 va tornar a Galícia per establir-se a Lugo.
Obras completas de

Manuel Rodríguez López

Un repaso a todos os libros publicados por Manuel Rodríguez López (tanto en poesía como en prosa), libros inéditos e outras publicacións, colaboracións en publicacións colectivas, conferencias, en un amplo dossier de publicacións en prensa desde o ano 1968 ata 1990.
Obras completas de

Manuel Rodríguez López

Un repaso a todos los libros publicados por Manuel Rodríguez López (tanto en poesía como en prosa), libros inéditos y otras publicaciones, colaboraciones en publicaciones colectivas, conferencias, en un amplio dossier de publicaciones en prensa desde el año 1968 hasta 1990.
Obres completes de

Manuel Rodríguez López

Un repàs a tots els llibres publicats per Manuel Rodríguez López (tant en poesia com en prosa), llibres inèdits i altres publicacions, col·laboracions en publicacions col·lectives, conferències, en un ampli dossier de publicacions en premsa des de l'any 1968 fins a 1990.

Queres saber máis? Contarnos algo? Colaborar?

¿Quiéres saber más? ¿Contarnos algo? ¿Colaborar?

Vols saber més? Explicar-nos alguna cosa? Col·laborar?

Manuel Rodríguez López

Estas páxinas pretenden difundir a obra de Manuel Rodríguez López, emigrante galego e poeta obreiro. Fillo predilecto de Paradela, home bo e xeneroso.

Contacto