Ir o contido principal

Obras Completas

LIBROS PUBLICADOS

Poesía
Poemas populares galegos (1968)
Saudade no bulleiro (1970)
Soldada mínima (1979)
Onte e hoxe vivencial (1995)
A Atlántida (1995), traducción ó galego do grande poema épico catalán de Jacint Verdaguer.
Manuel Rodríguez López. Poesía Completa (2009)
Manuel Rodríguez López. Antoloxía Poética (2014)

Prosa
Reencontro coa aldea (1983)
Galegos en Catalunya 1978-1982 (1983)
Galegos en Catalunya-2 (1985)
Viaxes con Ánxel Fole (1988)
Festa da Virxe das Dores de Paradela 1989 (1989)
Volta a España a pé (1990), traducción ó galego do libro de Manolo Silva

LIBROS INÉDITOS

Historias, Xentes e Contos de Paradela: Libro
O Páramo: Libro - Prensa
Primeiras Poesías de Manuel Rodríguez López: Libro
Fado cruel do emigrante na gran cidá
Primeiro relato escrito por Manuel Rodríguez López
Compendio dos artigos publicados por Manuel Rodríguez López

Praza Maior - Nº2 - 01/11/1986: "A Semana de Estudios Históricos"
Praza Maior - Nº5 - 01/01/1987: "Impresións da Semana de Lugo en Buenos Aires"
A quen se lle diga!
Catro xeracións co mesmo fado cruel
Diario da I Semana de Estudios Históricos
Triloxía do Emigrante na Gran Cidá
¿Quén é Alfredo González? (Prólogo do libro de Alfredo González)

COLABORACIÓNS

- "HOMAXE O CHE" (1970). La Habana, Cuba.
- "A NOSA TERRA" (de "Libro de Oro", no centenario de Ramón Cabanillas) Vigo, 3-6-1976.
- "HOMENAXE MULTINACIONAL A CASTELAO" (1976) Arealonguiña, Akal editor. Madrid.
- "GALICIA NO ANO 1979", editado en Vigo
- “12 PINTORES, 12 POETAS, 12 MESES”
- “COORDENADAS”
- "JOSE Mª ACUÑA", publicado polas Diputacións de Pontevedra e A Coruña (1983)
- “DORNA”
- "OS ESCRITORES LUCENSES ARREDOR DE FOLE" (1986) Edición do Excelentísimo Concello de Lugo
- "VOCES POETICAS" (1987) Ed. Seuba, Barcelona
- "PARADELA Y SU CONCELLO", por Víctor L. Villarabid. Ed. Everest (1990)
- “FESTAS PATRONAIS. PARADELA 1991”
- "ULTREIA. POESIA. PINTURA" Excma. Deputación Provincial de Lugo (1993)
- “16 POEMAS GALEGOS PARA ERNESTO CHE GUEVARA CONTRA A SUA MORTE”
- “ALEN DO AZUL” Xosé Lois García (1999)
- "POETAS EN LUGO" Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo. Recolleita e traduccións de Darío Xohán Cabana (2007)
- “LUCENSIA” (2012)

CONFERENCIAS

Pregón das festas de S. Vitorio (Baralla) (28-8-1981)
Presentación dos XII Domingos Folklóricos de Portomarín (programa) (1982)
Conferencia en Mollet sobre Armando Cotarelo Valledor (19-5-1984)
Conferencia en Mollet sobre Casado Nieto (Febreiro-1985)
Recital poético na Praza de Sta. Mª de Lugo con motivo dos actos de Homenaxe a Ánxel Fole, organizados polo Concello de Lugo (1986)
Conferencia no "VI Curso de Folklore Galego", coa charla-coloquio sobre "CONTOS POPULARES" (1-4-1988)
Recital literario -prosa- organizado polo Instituto Anxel Fole de Lugo (19-5-1988)
Recital poético na VI Romería dos Muiños de Busnullán (4-7-1989)

ARTIGOS DE MRL

Anos 1968 - 1971
Anos 1972 - 1974
Anos 1975 - 1977
Ano 1978
Ano 1979
Ano 1980
Ano 1981
Ano 1982
Ano 1983
Ano 1984
Ano 1985
Ano 1986
Ano 1987
Ano 1988
Anos 1989 - 1990